Frivilligverksamhet, kör & övriga aktiviteter

Frivillig, volontär, ideellt arbete... Tre olika ord med ganska lika betydelse. Det handlar om att erbjuda en stund av sin egen tid till att göra något för andra - med andra. Är du kyrkans nästa eldsjäl?

Att vara frivillig är ett ömsesidigt utbyte - samtidigt som man kan hjälpa till, får man också vara del av en gemenskap och ett sammanhang.  

Har du egna idéer om något du vill vara delaktig i så hör av dig till oss. Det kanske är gudstjänstutveckling, barn- eller ungdomsverksamhet, kyrkogårdsarbete, vuxenverksamhet, besökstjänst eller något helt nytt som du tycker saknas? Vi hoppas att du ska känna dig välkommen att finnas med i församlingens liv, arbete och utveckling!

 

Intresseanmälan Frivilligverksamhet