Begravning

En nära vän eller anhörig har dött. Kvar är sorgen, ett känslomässigt kaos och en mängd praktiska frågor. Vad gör jag nu? Var börjar jag?

 

Anlita en begravningsbyrå

Det vanligaste är att man som anhörig väljer att anlita en begravningsbyrå.
Begravningsbyrån tar då hand om alla praktiska detaljer kring dödsfallet och begravningen.

                      eller

Ordna begravningen själv

Du kan också välja att själv ordna med begravningen. Då ansvarar du själv för att anmäla dödsfallet till lokala skattemyndigheten.
Lokala skattemyndigheten utfärdar gravsättnings- och kremeringsintyg som krävs för att någon ska kunna begravas. Du får även registerutdrag som krävs vid kontakt med banken, dödsfallsintyg och släktutredning som behövs senare vid bouppteckningen.
När du har fått intygen ringer du till den församling den avlidne tillhörde och bokar begravning.

Vi behöver följande uppgifter från dig för att kunna genomföra bokningen: 

·         den avlidnes fullständiga personuppgifter

·         datum när personen avled

·         namn och telefonnummer till en kontaktperson i din familj som prästen kan ta kontakt med för samtal.

·         önskad dag och tid för begravningen

·         gravsättnings- och kremeringsintyg från lokala skattemyndigheten.

Borgerlig begravning

Om den avlidne inte tillhörde svenska kyrkan/annat trossamfund kan en borgerlig begravning ordnas genom det begravningsombud som Länsstyrelsen utser i varje kommun. För mer information, kontakta
Höörs kommuns begravningsombud:

Suad Korlat, Lagmansvägen 3, 243 33 Höör. 
Mobiltelefon: 0733-220199

OBS! Begravning ska ske senast en månad efter dödsfallet om inte särskilda skäl föreligger.

Liten ordlista

Aska - rester efter kremeringen, bränning av stoftet i sin kista

Askgravlund - en gemensam gravplats med begränsad gravrätt för nedgrävning av aska. De anhöriga får delta vid gravsättningen och får smycka med snittblommor och ljus på särskilt anvisad plats.

Begravningsavgift - alla som är folkbokförda och betalar kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift till den som är huvudman för begravningsverksamheten på orten.

Begravningsceremoni - de ceremonier och handlingar då de anhöriga och andra tar avsked av den avlidne.

Bisättning - avser allt som hänger samman med förvaring och visning av den avlidne.

Bårtäcke - är en oftast heltäckande textil som läggs på kistan.

Gravrätt - den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats upplåts av huvudmannen till någon för gravsättning.

Minneslund - en gemensam gravplats av kollektiv och anonym karaktär där nedgrävning av aska sker utan närvaro av anhöriga. 

Kistgrav - upplåts vid gravsättning av kista.

Urngrav - plats för gravsättning av askurna.