Vi sjunger & spelar in sommaren

Lördag 8/6 kl. 18.00 i Boda kyrka

Medverkande:
Kyrkokören Bellatrix och Boda spelmanslag
Ante Rousu, saxofon
Hugo Rousu, piano
Henrik Berg, orgel 
Andakt: Seth Olofsson