Foto: Carina Ermesjö

Protokoll

Fr.o.m. 2018

Protokollen är offentliga handligar och finns att läsa här på hemsidan eller i församlingshemmet. Du hittar pärmarna för samtliga protokoll i hyllan direkt till höger om stora entrén.

Kyrkofullmäktige

Sammanträder vår och höst. Alla är välkomna!

Kyrkorådet

Protokoll