Foto: Sanny Ollas

Inspektion av Ore kyrkas torntak

Foto: Sanny Ollas

En inte allt för vanlig dag vid Ore kyrka, då vi haft inspektion av Ore kyrkas torntak hängandes i en korg från en mobilkran. 
Se hela bildspelet!
Facebook Svenska kyrkan Rättvik Boda Ore
Foto: Sanny Ollas

Sanny Ollas

Sanny Ollas

Rättviks pastorat med Rättvik, Boda och Ore församling

Fastighetsskötare, Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare