Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Leva vidare grupp

För Dig som mist en anhörig eller närstående

Livet kan förändras när en anhörig eller nära vän dör.
Vid träffarna delar vi tankar, känslor och funderingar med andra i samma situation.

START Planeras starta under våren 2021
ANMÄLAN 

DATUM
 

Frågor? Kontakta Carl Johan, 0248-736 53