Meny

Inställd verksamhet i samband med Covid-19

För aktuell information, se hemsidans kalender och Facebook

INSTÄLLD VERKSAMHET med anledning av Covid-19, Coronaviruset

RÄTTVIK

Gudstjänster på Prästskogen och Enådal, Allsångscafé på Enådal, Viktiga personer inom svensk kristenhet, Drive-in vigslar och dop i samband med CCW, Sommarkaffe vid församlingshemmet
Andra arrangörer: Konserter, Gosskörfestivalen, skolavslutningar, Bingsjöstämman

BODA
Boda diakon & Mangrant, Sopplunch, Gudstjänster på Backåkern, Gymnastik, Temakvällar, Vi sjunger & spelar in sommaren
Andra arrangörer: Konserter - bl. a. Boda kammarmusikvecka

ORE
Hobbygruppen, Sopplunch med musikunderhållning, Samtalsgrupp om tro & liv, Gudstjänster på Orestrand, Friluftsgudstjänsten i Gammelstan, Norrboda - midsommar, Frifluftsgudstjänsten i Digerhol, Gränsträffen vid Håvens bygdegård