Foto: Carina Ermesjö

Förtroendevalda

Mandatperioden 2022-2025

FÖRTROENDEVALDA 2022-2025
Lista alla förtroendevalda

Kyrkofullmäktige
Christer Bergin, ordförande (POSK)
Anders Åkerlund, vice ordförande (C)
Karin Tahlén, 2:a vice ordförande (S)

Rättviks kyrkoråd

Joanna Stridh, ordförande (C)
Kristina Haag Larsén, 1:e vice ordförande (POSK)
Karin Tahlén, 2:a vice ordförande (S)

Rättviks församlingsråd
Monica Sommarström, ordförande 

Boda församlingsråd
Christer Bergin, ordförande

Ore församlingsråd
Thage Björk, ordförande