Foto: Carina Ermesjö

Diakoniassistent Veronica Nilsson

läs hela intervjun

Läs gärna hela intervjun med Veronica Nilsson.
Text: Carl Johan Rudman