Begravningsombud

Begravningsombud i Rättvik, Boda och Ore

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingen sköter begravningsverksamheten.

För att öka inflytande för de personer som begärt utträde ur Svenska kyrkan har länsstyrelsen förordnat ett ombud som har till uppgift att företräda dessa.

Begravningsombud för Svenska kyrkan i Rättviks pastorat är:
Per Anders Hjelm
Stenuddsvägen 67 B, 792 34  MORA
Tel: 070-666 13 90
pah.38@telia.com

Kontakta gärna Per Anders Hjelm för information i frågor som berör begravningsverksamheten i församlingen.

(Utsedd till begravningsombud av Länsstyrelsen fr o m 2019-01-01)