Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Rasbo pastorat Besöks- och postadress: Gåvstavägen 3, 75596 Uppsala Telefon: +46(18)181770 E-post till Rasbo pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stavby församling

Stavby kyrka

Stavbys fina gråstenskyrka uppfördes vid mitten av 1200-talet. De ursprungliga trävalven ersattes under 1400-talet med tegel och de välbevarade kalkmålningarna i dessa anses vara utförda av en lärjunge till Albertus Pictor. Dopfunten i sandsten är från 1400-talet och predikstolen i sen barock från 1748. Kyrkan har också en vacker stiglucka.

Kyrkvaktmästare på Stavby kyrkogård är

Jonas Österberg 018 - 18 60 40

Vägbeskrivning: Från Uppsala åk väg 288 österut. Efter 25 km - skylt Stavby k:a, till vänster.