Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stavby församling

Stavby församling vill vara en församling där vardagsliv och gudstjänstliv samverkar, där budskapet om Jesus Kristus berör och engagerar människor i alla åldrar och där människor kan växa och mogna i sin tro.

Stavby kyrka

Stavbys fina gråstenskyrka uppfördes vid mitten av 1200-talet. De ursprungliga trävalven ersattes under 1400-talet med tegel och de välbevarade kalkmålningarna i dessa anses vara utförda av en lärjunge till Albertus Pictor. Dopfunten i sandsten är från 1400-talet och predikstolen i sen barock från 1748. Kyrkan har också en vacker stiglucka.

Kyrkvaktmästare på Stavby kyrkogård är

Jonas Österberg 018 - 18 60 40

Vägbeskrivning: Från Uppsala åk väg 288 österut. Efter 25 km - skylt Stavby k:a, till vänster.