Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rasbokils församling

Rasbokils kyrka från slutet av1400-talet har nyligen genomgått en omfattande restaurering. Kalkmålningarna är troligen från 1520-talet och mycket vackra, särskilt det rikt dekorerade stjärnringsvalvet i långhuset närmast koret. Dopfunten med skulpterad fot är av gotländsk sandsten. Predikstolen är från 1648. Kyrkans fina orgel från 1829 byggdes av P. Z. Strand.

Kyrkvaktmästare på Rasbokils kyrkogård är

Håkan Bäfve 018 - 18 60 42

Vägbeskrivning: Från Uppsala åk väg 288 österut. Tag av till vänster mot Tibble och kör ca 7 km.