Rasbokils kyrka

Rasbokils kyrka från slutet av1400-talet har nyligen genomgått en omfattande restaurering. Kalkmålningarna är troligen från 1520-talet och mycket vackra, särskilt det rikt dekorerade stjärnringsvalvet i långhuset närmast koret. Dopfunten med skulpterad fot är av gotländsk sandsten. Predikstolen är från 1648. Kyrkans fina orgel från 1829 byggdes av P. Z. Strand.

Vägbeskrivning: Från Uppsala åk väg 288 österut. Tag av till vänster mot Tibble och kör cirka 7 km.