Rasbo kyrka

Rasbo kyrka är en av de största kyrkorna på den uppländska landsbygden.
De äldsta delarna, långhuset och tornet, är från 1200-talet. Tegelvalven och vapenhuset tillkom omkring 1450. Det ståtliga triumfkrucifixet är från 1300-talets början och troligen skapat av en fransk skulptör. Altaruppsatsen är från mitten av 1600-talet.

Vägbeskrivning: Från Uppsala åk väg 288 österut. Efter knappt 2 mil ligger kyrkan till höger, mot Gåvsta.