Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Rasbo pastorat Besöks- och postadress: Gåvstavägen 3, 75596 Uppsala Telefon: +46(18)181770 E-post till Rasbo pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Rasbo församling

Rasbo kyrka är en av de största kyrkorna på den uppländska landsbygden.
De äldsta delarna, långhuset och tornet, är från 1200-talet. Tegelvalven och vapenhuset tillkom omkring 1450. Det ståtliga triumfkrucifixet är från 1300-talets början och troligen skapat av en fransk skulptör. Altaruppsatsen är från mitten av 1600-talet.

Kyrkvaktmästare på Rasbo kyrkogård är

Lars Andersson 018 - 18 60 44

Vägbeskrivning: Från Uppsala åk väg 288 österut.  Efter knappt 2 mil ligger kyrkan till höger, mot Gåvsta.