Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rasbo kyrka

Rasbo kyrka är en av de största kyrkorna på den uppländska landsbygden.
De äldsta delarna, långhuset och tornet, är från 1200-talet. Tegelvalven och vapenhuset tillkom omkring 1450. Det ståtliga triumfkrucifixet är från 1300-talets början och troligen skapat av en fransk skulptör. Altaruppsatsen är från mitten av 1600-talet.

Kyrkvaktmästare på Rasbo kyrkogård är

Lars Andersson 018 - 18 60 44

Vägbeskrivning: Från Uppsala åk väg 288 österut.  Efter knappt 2 mil ligger kyrkan till höger, mot Gåvsta.