Meny
Pressmeddelande Publicerad

Ny organisation för Svenska kyrkan i norra Ångermanland

Stiftsstyrelsen har beslutat att Svenska kyrkans församlingar i norra Ångermanland ska bilda två nya organisationer för samverkan med resurskrävande uppgifter. – Nu kan alla församlingarna finnas kvar även på sikt med lokal verksamhet, personal och församlingsråd, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

De nya organisationerna – Örnsköldsviks norra pastorat och Örnsköldsviks södra pastorat – ska bland annat ha det övergripande ansvaret för ekonomi, administration, personal och fastighetsförvaltning. Den utåtriktade verksamheten ska däremot inte påverkas. Den bedrivs även fortsättningsvis i varje församling.
– Församlingsborna kommer nog inte att märka så stor skillnad. Det lokala arbetet kommer att fortsätta som tidigare med gudstjänster, barngrupper och kyrkans sociala omsorg, säger Eva Nordung Byström.
– Jag vill också betona att de lokala arbetslagen blir kvar. Personal får, enligt arbetsrättsliga regler, inte sägas upp i samband med en sådan här förändring. Däremot kan effektiviseringar göras på sikt, exempelvis vid pensionsavgångar, fortsätter hon.

Stiftsstyrelsens beslut togs vid sammanträde den 16 juni och är del av ett större arbete med att se över den lokala organisationen i stiftet. Orsaken finns i befolkningsutvecklingen som i många år gått i negativ riktning och Svenska kyrkans medlemstal som än mer pekar åt samma håll. Något som förändrar de ekonomiska förutsättningarna avsevärt.
– Församlingarna behöver hjälpas åt och dela på resurserna, för att kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet ska kunna behållas i framtiden, säger Eva Nordung Byström.

Kyrkofullmäktige i nuvarande Anundsjö-Skorpeds pastorat hade i sitt remissvar föreslagit att stiftsstyrelsens beslut skulle skjutas på framtiden för ytterligare samrådstid.
– Vi menar att det kan gynna Anundsjö-Skorped att beslutet togs nu, eftersom det innebär att deras inflytande över det nya pastoratet kan värnas och förstärkas i kyrkovalet nästa år. Vi måste också ta hänsyn till att alla övriga berörda fullmäktige stödjer indelningen och tidsplanen i sina remissvar, säger Eva Nordung Byström.

De nya organisationerna kommer att träda i kraft 1 januari 2022 och ska nu utformas av lokala företrädare.
– Det är viktigt att det är lokala representanter med lokal erfarenhet från samtliga församlingar som bestämmer detaljerna kring hur pastoraten ska fungera. Stiftsstyrelsen har avsatt resurser för att stödja och underlätta deras arbete under tiden fram till bildandet, säger Eva Nordung Byström.


Fakta/Nya pastorat:
Örnsköldsviks norra pastorat kommer att bestå av fyra församlingar: Grundsunda församling, Arnäs församling, Gideå-Trehörningsjö församling och Örnsköldsviks församling. I dag består församlingarna tillsammans av knappt 16 000 medlemmar.

Örnsköldsviks södra pastorat kommer att bestå av sju församlingar: Nätra församling, Sidensjö församling, Anundsjö församling, Skorpeds församling, Björna församling, Mo församling och Själevads församling. I dag består församlingarna tillsammans av knappt 24 000 medlemmar.

Nio av församlingarna samverkar redan i dag i fyra olika pastorat. Två av församlingarna ingår i dag inte i något pastorat.

Ett pastorat styrs av ett kyrkoråd och ett kyrkofullmäktige med ledamöter som väljs i kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkorådet är arbetsgivare för alla anställda i pastoratet och kyrkoherden är chef i pastoratet. I varje församling som ingår i ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd med uppgift att värna om den lokala kyrkliga verksamheten.


Mer information:
Biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen, nås för ytterligare kommentarer, via pressekreterare 070-355 00 17

Kontakter

Kajsa Åslin

Pressekreterare

070-355 00 17

Bilder

– Församlingarna behöver hjälpas åt och dela på resurserna, för att kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet ska kunna behållas i framtiden, säger Eva Nordung Byström, biskop och ordförande i stiftsstyrelsen.
– Församlingarna behöver hjälpas åt och dela på resurserna, för att kvaliteten på Svenska kyrkans verksamhet ska kunna behållas i framtiden, säger Eva Nordung Byström, biskop och ordförande i stiftsstyrelsen. Öppna högupplöst bild