Skara stift sporrar entreprenörer att bli mer klimatsmarta

Skara stift är en stor aktör inom skogsförvaltning, och tillsammans med utvalda entreprenörer arbetar de för ett uthålligt skogsbruk. I ett pilotprojekt under våren 2020 provar de ett smart verktyg för att kunna mäta och kontrollera koldioxidutsläpp – och planen är att arbetssättet ska bli verklighet hos fler av deras entreprenörer.

Som en av Sveriges största förvaltare av skog har prästlönetillgångarna en viktig position med ett omfattande miljöansvar. Hållbarhetsfrågor är ständigt närvarande inom hela Svenska kyrkan, och det märks tydligt hos Skara stift som förvaltar omkring 25 000 hektar skogsmark. Det övergripande miljömålet är att vara helt fossilfria 2030 – och i arbetet med att minska klimatpåverkan försöker landets äldsta stift vara moderna.

–      Det handlar om att bruka men inte förbruka. Svenska kyrkans medlemmar och intressenter förväntar sig mycket av oss och vi måste vara framstående när det gäller miljöarbete. Därför arbetar vi långsiktigt med utvalda entreprenörer som vi försöker sporra till att bli ännu mer klimatsmarta, säger Gert Adolfson som är egendomschef i Skara stift.

Ett av deras miljömål är att minska de totala utsläppen från stubbe till industri. Under våren pågår ett pilotprojekt där stiftet testar ett verktyg för mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning tillsammans med en av deras entreprenörer. Verktyget från EC Skog gör det möjligt att följa utsläpp av koldioxid från fordon och skogsmaskiner, och att se vilken skillnad det är mellan HVO (förnybar diesel) och vanlig diesel.

–      Att mäta är att veta och när vi får mer konkreta kunskaper kan vi bli bättre. När det gäller miljöarbete är det viktigt att bryta ner det större målet och att göra vardag av visionen. Vår förhoppning är att sprida mätverktyget till fler av våra entreprenörer.

Efter pilotprojektet kommer man att göra en utvärdering. Om verktyget har fungerat bra, både tekniskt och användarmässigt, kan stiftet gå vidare och börja ställa avtalskrav på att fler av deras entreprenörer ska använda sig av systemet. Det blir också ett sätt att få fram tydligare statistik om stiftets miljöarbete och utifrån det kunna arbeta med ständiga förbättringar.

Skara stift har även transportavtal med logistikföretaget VSV. De har ett stort fokus på hållbarhet och arbetar i princip med alla stora drivmedelsleverantörer för att kunna uppnå en så hög användning av fossilfria bränslen som möjligt i de regioner de verkar i.

–      Eftersom VSV köper stora volymer diesel har vi också muskler att trycka på gentemot drivmedelsbolagen. Vi verkar i ett stort område med många kunder och det skapar synergieffekter för våra transporter. Det ökar exempelvis lastkörningsgraden, vilket innebär att vi minskar tomkörning. Det är en av våra styrkor som gynnar kunder som Svenska kyrkan, säger Hanna Kipatsi, hållbarhetschef på VSV, och fortsätter:

–      När en kund som Svenska kyrkan är så engagerad i miljöfrågan blir det självklart även ett incitament för oss att jobba ännu mer med hållbarhet. Det gör att vi tillsammans kan sträva mot gemensamma målsättningar och att vi kan trycka på med gemensam kraft framåt. Svenska kyrkan har en tydlig hållbarhetspolicy och här kan vi med fördel agera tillsammans.