Energi från ovan i Skara stift

Nyhet Publicerad

För prästlönetillgångar i Skara stift ligger förnybar energi väl i linje med förvaltningens inriktning: att bruka men inte förbruka. Medlemmarna förväntar sig mer av Svenska kyrkan än av andra, säger egendomschef Gert Adolfson om satsningarna.

Solen skiner tveksam över Skara. Men våren har kommit och kyrkans arrendatorer har därför sin brådaste tid. Det blir ont om tid för sömn. Ögonen är lite trötta men entusiasmen är tydlig när energifrågorna kommer på tal. Anders Gustafsson på Brunsbo gård som har svinproduktion och Claes Johansson på Märene Tyskagården med mjölkproduktion talar båda om nödvändigheten att skapa kretslopp och ta vara på energiresurserna. Även stiftets egendomschef, Gert Adolfson, radar upp argument för att satsa på förnybar energi:

 – Vi visar för arrendatorerna att vi tror på gårdens utveckling - vi vill att den ska vara konkurrenskraftig i framtiden. Därför gör vi strategiska investeringar på gårdar och arrendatorer som vi tror på. CASE Energi från ovan i Skara stift En strategisk investering innebär att man kanske inte kan räkna hem den på direkten. För omkring tio år sedan började man testa ny teknik för småskalig biogas och småskalig el på Brunsbo gård. Det skulle även ge förädlad gödsel. Ytterligare skäl var att bygga kompetens hos både stiftskansli och arrendator samt skapa en demonstrationsgård. – Vi förväntar oss inte någon jätteavkastning på detta, säger Gert Adolfson. Det är klart att vi vill att det ska gå runt, men här testar vi för framtiden. Om det är en bra investering, kan man kopiera den.

Prästlönetillgångar tog nyligen initiativ till att lägga solpaneler på taket hos Märene Tyskagården, även det en investering för att främja miljövärden i enlighet med prästlönetillgångarnas uppdrag. Claes Johansson som sköter gården berättar att gården snart är helt omställd till ekologisk produktion: – Då passar det bra att även se till energins kretslopp. Vi har redan vindkraft i samarbete med andra och sedan september också solpaneler. Prästlönetillgångarna byggde taket, ett klockrent samarbete.

Kombinationen av teknik, en positiv arrendator och en gård där produktion och konsumtion av el stämmer någotsånär över tid gör mjölkgården med robotar till en bra demonstrationsgård, säger Gert Adolfson.

 – Fler än vi tror på solenergi. Tekniken blir billigare och bättre. Den är tyst, har lång livslängd och kräver relativt lite skötsel. Om behovet av ekonomibyggnader förändras, kan taken i alla fall användas som stativ för solpaneler och på så sätt bidra till att behålla gårdsbilden. Våra medlemmar och intressenter förväntar sig mer av oss än av andra. Därför ska vi inte bara vara bra, vi ska vara framstående på att bruka skog och mark, säger Gert Adolfson.