Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Sång och andakt Roknäsgården

I denna pandemitid, när vi inte kan besöka gårdarna, kommer församlingen till er via digitala andakter.

Andakt i sommartid

Andakt i vårtid

Andakt i påsktid

Andakt i fastetid

Julandakt

Andakt 4 - advent

Andakt 3

Andakt 2

Andakt 1