Foto: Magnus Borg

Renoveringen av Öjeby kyrka

Renoveringen av Öjeby kyrka inleddes september 2015. Kyrkan öppnade igen 27 mars 2016 i samband med påskdagsmässa.

Renoveringen av Öjeby kyrka förbereddes under en längre period och föranleddes bland annat av dialog mellan Piteå församling, Historiska hus och länsstyrelsen om arbetssätt, metoder och material.

Renoveringen innefattade dels torrengöring av alla ytor, dels retuschering/målning. Orgeln täcktes in och armaturer plockades isär för rengöring. Alla väggytor och tak rengjordes och sprickor som uppkommit genom åren lagades.

Altarringen målades om i en ultramarin ton. I slutskedet fick bänkarna nya dynor och altargångarna nya mattor. Orgeln stämdes på nytt av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad. Ljuskronorna putsades och in i det sista arbetade målare och lokalvård parallellt för att färdigställa kyrkan inför återinvigningen 27 mars.

Två konservatorer gjorde också ett omfattande arbete i Öjeby kyrka.
En konservator ser till att bevara kulturarvet för framtiden och att inventarier, fasta som lösta, är säkrade. Det kan handla om rengöring från skadliga ämnen på föremål, men även om att bevara färg som flagnar.

Konservatorerna arbetade bland annat med färg som släppt från predikstolen och epitafier (exempelvis minnestavlor). Även tidigare lagningar fick en översyn, men framförallt bestod arbetet med både predikstolen och altartavlan om att se över totalskicket.

När Öjeby kyrka återinvigdes på påskdagen 27 april 2016 medverkade bland andra biskop Hans Stiglund, dåvarande kyrkoherde Mats Björk, Öjeby kyrkokör, med flera.

Foto: Magnus Borg

Brev från en avliden

"Brev från en avliden". Ja, så stod det på brevet som under pågående renovering hittades på predikstolens tak, ett brev från Fridtiof Erichsson, konservator från Luleå. Brevet var skrivet i två delar; 1933 och 1964.

Klicka här för att se brevet (öppnas i nytt fönster)

Öjeby kyrka - Urval av viktiga årtal

 • Byggnationer av Öjeby kyrka inleddes omkring 1500.
 • Vid mitten av 1700-talet hade församlingen vuxit så mycket att kyrkobesökarna inte fick plats i bänkarna. Därför revs vapenhuset och de båda korsarmarna byggdes till. 
 • När kyrkan byggdes ut kom klocktornet att hamna snett i förhållande till kyrkans södra korsarm. Tornet är förmodligen äldre än kyrkan och möjligen Norrbottens äldsta byggnad. 
 • År 1811 flyttades altaret från östra skeppet till nuvarande plats i sydost för att öka synligheten. 
 • I början av 1930-talet målades läktare, bänkar och predikstol om. Altaruppsatsen och predikstolen omarbetades av konservator Fridtiof Erichsson.
 • Predikstolen från 1706 är dekorerad av Nils Jacobsson Fluur, som även har snidat predikstolarna i Piteå kyrka och i Torne och Gammelstads kyrkor. 
 • En intressant gravsten, Solanderstenen, finns på väggen i norra korsarmen. Den tillhörde prosten och kyrkoherden Daniel Solander. 
 • Kyrkan har genom åren flera förändringar i färger och utformningar. Den senaste stora renoveringen genomfördes 1964.
 • Under 1960-talets renovering skapades nytt fundament till dopskål samt att kyrkan fick ny bänkinredning, nya läktare och nytt golv av kalksten.
 • 1964 ges tillstånd för konserveringsåtgärder på altaruppsatsen, predikstolen, epitafier och valv utförda av Fridtiof Erichsson.
 • År 1995 ges tillstånd till ny placering av kyrkans orgel på podium i norra korsarmen.
 • År 1998 restaureras den gamla orgelfasaden från 1874 och återanvänds framför ny orgel från Grönlunds orgelbyggeri. Orgeln placeras på podium på golvet i norra korsarmen.
 • 2015-2016 genomgick Öjeby kyrka en omfattande renovering. Renoveringen innefattade dels torrengöring av alla ytor, dels retuschering/målning. Alla väggytor och tak rengjordes och sprickor som uppkommit genom åren lagades.