Meny

Renoveringen av Öjeby kyrka

Öjeby kyrka stängdes för renovering 1 september 2015. Kyrkan öppnade igen 27 mars 2016. Här kan du följa arbetet.

Lukten av målarfärg är påtaglig i Öjeby kyrka. Renoveringsarbetet är nu inne i sitt slutskede. Målare och lokalvård arbetar parallellt för att färdigställa kyrkan inför återinvigningen 27 mars. Innan dess ska även orgeln stämmas, ett arbete som genomförs av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad. Nyligen har altarringen målats om i en ultramarin ton. Färgen är en linoljefärg. Bänkarna har fått nya dynor och altargångarna kommer att få nya mattor. Ljuskronorna har putsats och börjar en efter en hängas tillbaka på sina ordinarie platser.

Renoveringen av Öjeby kyrka har förberetts under en längre period och har bland annat föranletts av dialog mellan Historiska hus och länsstyrelsen om arbetssätt, metoder och material som används för renoveringen.

Renoveringen innefattar dels torrengöring av alla ytor, dels eventuell retuschering/målning. Sedan kyrkan stängdes 1 september 2015 har orgeln täckts in och armaturer plockats isär. Alla väggytor och tak har rengjorts och lagningar i sprickor som uppkommit genom åren har genomförts.

Innan årsskiftet arbetade konservatorn Linda Sandström och hennes assistent Ulrika Bergström i Öjeby kyrka. En konservator ser till att bevara kulturarvet för framtiden och att inventarier, fasta som lösta, är säkrade. Det kan handla om rengöring från skadliga ämnen på föremål som bryter ned, men även om att bevara färg som flagnar. Som målerikonservator ser Linda Sandström till att bevara målade ytor.

Läs mer om konservatorernas arbete längre ned på sidan. Konservatorerna genomförde sitt arbete innan årsskiftet.

Konservatorernas arbete

Konservatorernas arbete i Öjeby kyrka har föregåtts av ett åtgärdsprogram som Linda Sandström och hennes kollega utgått ifrån. Färg har släppt från bland annat predikstolen och epitafier (exempelvis minnestavlor), vilket konserveringen ska motverka.
– Det vi jobbar med mest nu är att säkra färgen, så att den sitter kvar. Men vi jobbar också med rengöring genom att ta bort stearin och smuts, berättar Linda Sandström.

På predikstolen ser Linda och hennes kollega över vilka delar som är lösa, så att ingenting ramlar ned eller går sönder. Även tidigare lagningar får en översyn, men framförallt handlar arbetet med predikstolen om att se över dess totalskick.
– Vi vill inte måla om, men är det stora bortfall som är stötande för ögat retuscherar vi. Som konservatorer använder vi alltid reversibel färg, det vill säga att den går att ta bort, säger Linda Sandström. 

Hon visar hur hon på predikstolens underdel arbetar med konsolideringslim, ett lim som penslas genom ett papper på färgpartier som är på väg att släppa. Limmet går in i sprickor och hålrum och fäster från baksidan. Hon trycker genom papperet försiktigt fast lösa färgpartier. Metoden konsolidering är den inledande processen i konservatorernas arbete och grundläggande innan andra moment som exempelvis rengöring kan bli aktuella.

Bild: Magnus Borg

Brev från en avliden

"Brev från en avliden". Ja, så står det på brevet som under pågående renovering hittades på predikstolens tak, ett brev från Fridtiof Erichsson, konservator från Luleå. Brevet var skrivet i två delar; 1933 och 1964.

Klicka här för att se brevet (öppnas i nytt fönster)

Öjeby kyrka - Urval av viktiga årtal

 • Byggnationer av Öjeby kyrka inleddes omkring 1500.
 • Vid mitten av 1700-talet hade församlingen vuxit så mycket att kyrkobesökarna inte fick plats i bänkarna. Därför revs vapenhuset och de båda korsarmarna byggdes till. 
 • När kyrkan byggdes ut kom klocktornet att hamna snett i förhållande till kyrkans södra korsarm. Tornet är förmodligen äldre än kyrkan och möjligen Norrbottens äldsta byggnad. 
 • År 1811 flyttades altaret från östra skeppet till nuvarande plats i sydost för att öka synligheten. 
 • I början av 1930-talet målades läktare, bänkar och predikstol om. Altaruppsatsen och predikstolen omarbetades av konservator Fridtiof Erichsson.
 • Predikstolen från 1706 är dekorerad av Nils Jacobsson Fluur, som även har snidat predikstolarna i Piteå kyrka och i Torne och Gammelstads kyrkor. 
 • En intressant gravsten, Solanderstenen, finns på väggen i norra korsarmen. Den tillhörde prosten och kyrkoherden Daniel Solander. 
 • Kyrkan har genom åren flera förändringar i färger och utformningar. Den senaste stora renoveringen genomfördes 1964.
 • Under 1960-talets renovering skapades nytt fundament till dopskål samt att kyrkan fick ny bänkinredning, nya läktare och nytt golv av kalksten.
 • 1964 ges tillstånd för konserveringsåtgärder på altaruppsatsen, predikstolen, epitafier och valv utförda av Fridtiof Erichsson.
 • År 1995 ges tillstånd till ny placering av kyrkans orgel på podium i norra korsarmen.
 • År 1998 restaureras den gamla orgelfasaden från 1874 och återanvänds framför ny orgel från Grönlunds orgelbyggeri. Orgeln placeras på podium på golvet i norra korsarmen.