Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Renovering S:t Mary huset

Under 2017 renoverades det gamla kyrkstadsmuseet för att fylla verksamhetens nya behov med bland annat café och skaparverkstad.

Här nedan finns bilder från renoveringsarbetet: