Foto: Anna-Sara Brännström

Renovering S:t Mary huset

Under 2017 renoverades det gamla kyrkstadsmuseet för att fylla verksamhetens nya behov med bland annat café och skaparverkstad.

Här nedan finns bilder från renoveringsarbetet: