Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Volontärer välkomna till höstens idédag

Nyhet Publicerad

Du som är volontär i Piteå församling är välkommen att vara med vid Ideellt Forums idédag den 7 oktober!

Årets idédag handlar om att vara kyrka tillsammans.

Idédagen är en fantastisk möjlighet att samlas och tillsammans få upptäcka, 
inspireras och samtala om ideellt engagemang. Dagen vänder sig även till 
anställda och förtroendevalda, men en viktig medverkan är just du som ideell 
medarbetare i Piteå församling.

Ta tillfället att gemensamt få fundera över hur fler människor kan tas i anspråk 
och får vara med och bidra till vår församling.

När: lördag den 7 oktober Tid: 09.00 -16.00 
Plats: Kyrkcenter. Vi deltar digitalt vid programmet i Trollhättan och gör det 
gemensamt från Kyrkcenter. 
Kostnad: Lunchkostnad som var och en står för själv. 

Program:
09.00 Idédagen börjar! Inledning och morgonbön. Vi deltar via Zoom. 
09.15: Inspiration och konkreta exempel utifrån olika teman. Under förmiddagen 
medverkan också teater ”Gbgimpro” som ger oss inspel, skratt och kanske någon 
utmaning. 
10.00 Fika och frukt 
10.30 Samtalen fortsätter 
12.00 Lunch (vi söker upp lunchställena på stan, var och en betalar själv)
13.30 Samtal i grupper 
15.30 Avslutande mässa i Piteå kyrka 
16.00 Slut för dagen 

Anmälan senast den 5/10 till: 
Karin Lundberg, volontärsamordnare 0911-27 40 23,
karin.lundberg@svenskakyrkan.se