Foto: Jenny Sigeman, Martina Kohlin, Alex Giacomini/Ikon. Skiss: Norconsult

Välkommen till invigning av Kyrkcenter!

Nyhet Publicerad

Nu slår vi upp dörrarna! Den 30 september och 1 oktober firar vi nyöppnandet av om- och tillbyggda Kyrkcenter. Den 30 september har vi öppet hus. Kom och upplev de nya lokalerna, lär känna vår verksamhet och dela med dig av dina tankar. Vi hoppas att just du vill fira med oss!

Kyrkcenter har vänt sig ”mot stan”. Nu slår Piteå församling upp dörrarna till nya och bättre anpassade lokaler. Personalen har kommit på plats och nu rullar allt från barngrupper och körer till diakonalt arbete i gång i huset.

Byggprojektet innebär en långsiktig satsning för att skapa platser för möten mellan människor och lokaler som ger nya möjligheter att bedriva verksamhet.

Ombyggnaden innebär även att EFS Piteå flyttar in sin med sin verksamhet på Kyrkcenter. Samarbetet mellan EFS och Svenska kyrkan, Piteå församling, stärks därmed ytterligare genom detta geografiska kliv.

I det nya tillbygget möts besökaren av en ny stor entrédel, en ny köks- och kafédel, samt en ny stor lokal för bland annat körverksamhet. Dessutom har stora delar av huset byggts om med nya kontorsutrymmen, flyttad och uppfräschad personalmatsal och inte minst stora, öppna verksamhetslokaler med ökad tillgänglighet exempelvis för barnfamiljer.