Foto: Shutterstock

Sång, fika och härlig stämning: Ungdomskören Possible

Nyhet Publicerad

Måndag 22 januari kl. 19.00 börjar ungdomskören Possible om igen för våren.

Ungdomskören Possible för dig mellan 15-25 år.
Sång, fika och härlig stämning. I kören ingår enskilda sånglektioner för den som vill.

Måndagar kl. 19.00-20.30.
Kyrkcenter, Nygatan 23, Piteå

Ledare: Anette Jernelöf, 0911-27 41 32.