Foto: Anders Sandlund

Större antal björkar fälls på Piteå kyrkogård

Nyhet Publicerad

Ett större antal björkar ska fällas på Piteå kyrkogård, vilket kommer att förändra utseendet i området vid Hoppets kapell. -Förhoppningen är att den första etappen ska vara klar i sommar, säger Jan-Erik Bäckström, kyrkogårdsförman.

 

Anledningarna är både säkerhet och estetik. Kyrkogårdspersonalen bedömde att björkarna börjat göra sitt. Det handlar om 17 träd på insidan av kyrkogårdens staket längs vägen som går ner förbi Hoppets kapell.

-De är gamla och de är döda i toppen. En del är riktigt döda. Det kommer inte ens ett löv på dem. Vi såg för något år sedan att topparna blev allt glesare, säger Jan-Erik Bäckström, som uppskattar björkarnas ålder till mellan 80 och 90 år.

 

 

En certifierad arborist har bedömt vart och ett av träden. Tillstånd att kapa ner dem och plantera nya har lämnats av Länsstyrelsen. Foto: Anders Sandlund

En certifierad arborist kopplades in, som har speciell kompetens att göra bedömningar i kulturskyddade miljöer. Träden fotograferades, besiktades grundligt och vart och ett av dem fick ett utlåtande innan begäran kunde beviljas.

Arbetet kommer att ske i två etapper. Den första hälften planeras att genomföras i vår/sommar, den andra under sommaren 2025. De fällda träden ersätts med nya av samma sort, glasbjörk, och på samma plats.

Jan-Erik Bäckström konstaterar att det blir en tydlig förändring i området då de nya björkarna blir väsentligt mindre, men han tror också att folk kommer att vänja sig snabbt.

Han säger att förändringar av det här slaget alltid väcker känslor.

-Det kommer alltid någon som undrar om vi har slut ved eller som säger "Et var 'e' väl na' fel opa dömjen", men arboristen har sagt att det är bråttom att få ner vissa av träden.

 

Ett flertal björkar behöver bytas ut. Jan-Erik Bäckström visar på en av de som är i sämst skick.​ Foto: Anders Sandlund

När träden ska fällas kommer den långa asfalterade passagen mellan Nygatan och Källbogatan att stängas av för trafik. I samband med nedtagningen av träd kommer även den gångväg som löper innanför stängslet att grävas ur och förstärkas, ett rutiningrepp man passar på att göra när markarbetet med träden ändå pågår.

-Vägen är full av rötter som lyfter sönder asfalten. Det är för dålig bärighet i vägen som den är nu, säger Jan-Erik Bäckström.

Under arbetet med trädfällning kommer vägen förbi Hoppets kapell att stängas av för trafik. Totalt ska 17 björkar fällas. Foto: Anders Sandlund