Foto: Linda Mickelsson/IKON

Start i januari: Beta-kurs

Nyhet Publicerad

Vill du veta mer om kyrkan, Bibeln och det kristna livet? Under vårens Betakurs kommer vi under 12 träffar att vandra genom Efesierbrevet. Kursen startar 17 januari.

Beta är för dig som nyligen eller tidigare gått en Alphakurs och vill söka vidare.
Vill du veta mer om kyrkan, Bibeln och det kristna livet? Under våren Betakurs kommer vi under 12 träffar att vandra genom Efesierbrevet. Kursen startar 17 januari.

Onsdagar kl.17.30-20.00
EFS-kyrkan, Malmgatan 5, Piteå

17 januari
Ef 1:1-14 Andliga välsignelser i Kristus

24 januari
Ef 1:15-23 Paulus tacksägelsebön

31 januari
Ef 2:1-10 Frälsning av nåd genom tro

7 februari
Ef 2:11-22 Enhet och fred i Kristus

14 februari
Ef 3:1-13 Uppenbarelse av evangeliehemligheten

21 februari
Ef 3:14-21 Paulus bön om styrka och insikt

28 februari
Ef 4:1-16 Kristi kropps enhet

7 mars
Ef 4:17-32 Paulus vittnesbörd

14 mars
Ef 5:1-14 Nytt liv i kärlek

21 mars
Ef 5:15-6:9 Att underordna sig varandra

4 april
Ef 6:10-20  Guds hela rustning

11 april
Ef 6:21-24 Avslutning

Träffarna är ekumeniska i samarbete med PKR (Pite Kristna Råd)