Foto: Helena Goldon/IKON

Resultat julkampanjen

Nyhet Publicerad Ändrad

Julkampanjen "En flicka är född" pågick från 2 december 2018 till och med 6 januari 2019. Så här mycket samlades in i Piteå församling.

Svenska kyrkans återkommande kampanjer strävar efter att göra världen mer rättvis. Julkampanjen ”En flicka är född” avslutades 6 januari, och det är dags att presentera resultatet för Piteå församling. Kampanjen uppmärksammade de orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av bara för att hon är flicka.  Kampanjen har lyft projekt i några olika delar av välden, där Svenska kyrkan jobbar för att skapa samma förutsättningar för både pojkar och flickor. Ett särskilt fokus har legat på Tanzania.

Kommunikationen har präglats av följande budskap:

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst.

Så här mycket har samlats in i Piteå församling till förmån för julkampanjen:
Kollekter: 69 824 kr
Glöggservering: 8 079 kr
Paketinslagning: 10 145 kr
Övrig insamling: 7 436 kr  

Totalt: 95 484 kr

Tack alla som bidragit till julkampanjen!