Foto: Maria Fäldt

Piteåmedaljen till Anna-Stina Eriksson

Nyhet Publicerad Ändrad

Anna-Stina Eriksson, diakon i Piteå församling, har tilldelats Piteå kommuns förtjänstmedalj – Piteåmedaljen. Hon får medaljen för sitt volontärsarbete i Svenska kyrkans regi.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 16 december fick diakonen Anna-Stina Eriksson motta Piteåmedaljen för att hon i sitt arbete på ett osjälviskt och entusiasmerande sätt arbetat med volontärsarbete i Svenska kyrkans regi.
– Det känns naturligtvis hedrande att få den här utmärkelsen, säger Anna-Stina.

Motiveringen till Piteåmedaljen lyder också:

Ditt arbete utgår från grundläggande humanistiska värderingar och har skapat trygga och välbesökta mötesplatser för alla åldrar och nationaliteter. Du har bidragit till varma mellanmänskliga möten och visat hur praktisk integration går till.

I praktisk handling har du visat vad det betyder att höra hemma någonstans – att det är hit man kommer när man kommer hem.

Anna-Stina Eriksson har varit med och startat upp den uppskattade mötesplatsen SFI (Svenska för invandrare) på Kyrkcenter i stan. Varje måndag eftermiddag fylls Kyrkcenter av människor från jordens alla hörn. Målet är att i gemenskap lära nya piteåbor svenska.

Anna-Stina arbetar även med projektet Flyktingvän som sker i samarbete med Piteå kommun och Rädda barnen.
– Jag brinner verkligen för integration och för att lyckas med den måste man möjliggöra för människor att mötas. I möten mellan människor upptäcker man snabbt att vi har så mycket gemensamt bara genom att vi är människor och har så mycket att lära oss av varandra. När vi verkligen möts bryts fördomar ner och termer som ”vi” och ”dom” försvinner, säger Anna-Stina och fortsätter:
– Jag älskar ordet tillsammans, det är så man bygger ett hållbart samhälle.

Piteåmedaljen delas ut av kommunfullmäktige i Piteå kommun.

Anna-Stina Eriksson utsågs 2016 även till Årets Piteåbo av Piteå-Tidningen.