Piteå församling 10 år!

Nyhet Publicerad Ändrad

2010-2020. Det har gått 10 år sedan Piteå landsförsamling och Piteå stadsförsamling gick samman och bildade Piteå församling. Mycket har hänt under åren. Har du följt med?

testa dina kunskaper om piteå församling!

Svara på frågorna nedan så är du med och tävlar om en goodie-bag. 
(Anställda i församlingen får inte delta)

Svara senast 1 mars 2020!

1) Vad hette den första Kyrkoherden i Piteå församling?

2) Vilket år tillträdde Mats Björk som kyrkoherde?

3) Under vilka år renoverades Öjeby kyrka senast?

4) Barn kan gå på äventyrsjakt i kyrkstaden för att hjälpa en figur, vad heter figuren?

5) 2016 blev en av församlingens medarbetare Årets Pitebo, vad heter personen?

6) Vad heter gården där församlingen var med och startade Piteås första natthärbärge?

7) Mary i verksamheten S:t Mary i Öjeby kyrkstad står för fyra ledord, vilka?

8) Församlingen kör runt i en el-hybridbil med en slogan. Hur lyder slogan?

9) Församlingen startade en tidning samma år som sammanslagningen, vad heter den?

10) Församlingen har varit särskilt engagerad 2017-2019 ute på Pite Havsbad. Varför?

11) År 2016 var Piteå församling medarrangör i ett stort evenemang, vad var det?

12) En gång per år intar Piteå församling taket på Stadsberget, vad firar församlingen där?

13) Under många år har majoriteten av församlingens konfirmander rest på läger, vart?

14) Vad heter församlingens kapell som ligger vid den västliga församlingsgränsen?

15) Piteå församling är en av aktörerna bakom en ny låt för Piteå tillsammans med bland annat Kust hotell och Piteå kommun. Vad heter låten?