Foto: Magnus Borg

Personalbyggnaden på Hedens kyrkogård är färdig

Nyhet Publicerad Ändrad

Efter ett år av byggnation är den nya personalbyggnaden med expedition på Hedens kyrkogård färdig. Byggnaden kommer att möta framtida behov när gravfälten utökas.

Piteå församling har kartlagt framtida behov av gravplatser i församlingen. Kartläggningen visade att Hedens kyrkogård blir den kyrkogård som kommer att expandera med nya gravfält. En ny personalbyggnad med expedition visade sig vara nödvändig.

Den nya byggnaden består bland annat av kontor, omklädningsrum, RWC-toalett och lunchrum. Byggnaden är beräknad att rymma en större personalstyrka som krävs för underhåll av kyrkogårdens gravfält, befintliga som nya. Den kommer även att ge bättre tillgänglighet vad gäller service i samband en expedition.

Så här finansierades arbetet

Personalbyggnaden har finansierats av begravningsavgiften. Den betalar alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften är gemensam där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten, vilket innebär att invånare får betala begravningsavgift efter en och samma procentsats på alla orter i landet där Svenska kyrkan är begravningshuvudman.

Johannes Döparens kapell

År 1989 invigdes en ny skogskyrkogård, Hedens begravningsplats, där gravkapellet Johannes Döparens kapell ligger.

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.