Foto: Alex Giacomini/IKON

Påskens program 2022

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi går in i Stilla veckan och vi följer Jesu väg mot korset. Men det slutar inte där. Det kommer en påskdag med budskap om att Kristus är uppstånden. Här kan ni se hela Påskens program i församlingen:

Söndag 10 april

 • 11.00 Familjegudstjänst i Öjeby kyrka med Simon Jonsson, Maria Gustafsson och Mellankörens påskspel. Kyrkfika. 
 • 11.00 Familjegudstjänst i EFS Svensbyn med Himlakul och Infjärdens barn- och mellanstadiekör samt Julia Karam, Lina Wikström och Ewa Edström.
 • 11.00 Gudstjänst i Furubergskyrkan med Nils Nordenstorm och Adrian Bohlin. Servering.
 • 11.00 Högmässa i Piteå kyrka med Richard Asplund, Anna-Stina Eriksson och Rainer Lind. Kyrkkaffe.
 • 11.00 Gudstjänst i Infjärdens kyrka med Lars Wangby. Kyrkkaffe.
 • 14.00 Mässa i Långträsk kyrka med Nils Nordenstorm och Adrian Bohlin. Kyrkfika.
 • 18.00 iCentrum-gudstjänst i EFS Piteå - ”Den som är skyldig är inte fri” En timme om skuld och/eller frihet med Mats Berggren, Ulrika Andersson och Urban Liljedahl.

Måndag 11 april

 • 12.00 Passionsandakt i Infjärdens kyrka. Andakt med läsning från Lukasevangeliet om Jesu lidande och väg mot korset med Lars Wangby och Ewa Edström.
 • 12.00 Passionsandakt i Piteå kyrka. Lunchbön med läsning ur Lukasevangeliet om Jesu lidande och väg mot korset med Anna-Karin Jonsson och Maria Gustafsson.
 • 19.00 Passionsgudstjänst i Piteå kyrka. Kvällsgudstjänst i stilla veckan med Nils Nordenstorm, Maria Gustafsson. 

Tisdag 12 april

 • 12.00 Passionsandakt i Infjärdens kyrka. Andakt med läsning från Lukasevangeliet om Jesu lidande och väg mot korset med Lars Wangby och Ewa Edström.
 • 12.00 Passionsandakt i Piteå kyrka. Lunchbön med läsning ur Lukasevangeliet om Jesu lidande och väg mot korset med Anna-Stina Eriksson och Adrian Bohlin.
 • 19.00 Passionsgudstjänst i Piteå kyrka. Kvällsgudstjänst i stilla veckan. Helén Johansson, Adrian Bohlin.

Onsdag 13 april

 • 12.00 Passionsandakt i Piteå kyrka. Lunchbön med läsning ur Lukasevangeliet om Jesu lidande och väg mot korset med Terese Lindbäck och Lars Nilsson.
 • 12.00 Passionsandakt i Infjärdens kyrka. Andakt med läsning från Lukasevangeliet om Jesu lidande och väg mot korset med Karin Lundberg och Ewa Edström.
 • 19.00 Passionsgudstjänst i Piteå kyrka. Kvällsgudstjänst i stilla veckan med Lars Dahlbäck och Lars Nilsson.

Torsdag 14 april

 • 19.00 Skärtorsdagsmässa i Furubergskyrkan med Nils Nordenstorm, Adrian Bohlin, Hanna Dahlbäck och Furubergskören.
 • 19.00 Skärtorsdagsmässa i Piteå kyrka med Richard Asplund, Anna-Stina Eriksson och Maria Gustafsson.
 • 19.00 Skärtorsdagsmässa i Öjeby kyrka med Helén Johansson, Emma Nilsson och Lars Nilsson.

Fredag 15 april

 • 11.00 Långfredagsgudstjänst i Piteå kyrka
  med Nils Nordenstorm, Maria Gustafsson och körsång.
 • 11.00 Långfredagsgudstjänst i Öjeby kyrka
  med Lars Wangby, Lars Nilsson och Öjeby kyrkokör.

Lördag 16 april

 • 23.30 Påsknattsmässa i Piteå kyrka
  med Ola Marklund, Terese Lindbäck och Maria Gustafsson.

Söndag 17 april

 • 11.00 Påskdagsgudstjänst i Öjeby kyrka
  med Helén Johansson, Richard Asplund, Emma Nilsson och Lars Nilsson. Sång av Öjeby kyrkokör. Avtackning av Helén Johansson. Kyrkkaffe.
 • 11.00 Påskdagsmässa i Piteå kyrka
  med Lars Dahlbäck, Anna-Karin Jonsson, Karin Lundberg, Maria Gustafsson, Martin Lundberg, Embla, Agneta och Emil Andersson med flera. Kyrkkaffe.

Måndag 18 april

 • 11.00 Gudstjänst annandagpåsk i Öjeby kyrka
  med Ola Marklund och Lars Nilsson.
 • 11.00 Gudstjänst i Piteå kyrka
  med Anna-Karin Jonsson och Ewa Edström.
 • 14.00 Gudstjänst på teckenspråk
  med Anna Yttergren i Andaktsrummet på Margretelund, Öjebyn. 
 • 18.00 Annandagskonsert i Öjeby kyrka.
  ”Musik för horn”, klarinett och piano med Börje Andersson, Stina Bohlin och Mårten Landström.