Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Om trädfällning på kyrkogårdarna

Nyhet Publicerad

Så här tänker Piteå församling om trädfällning på församlingens kyrkogårdar.

Träd på kyrkogårdarna är viktiga inslag för att skapa en vacker och vilsam plats.
I de fall församlingen avverkar träd handlar det om en säkerhetsåtgärd som beror på att träden är:

  • Sjuka/ruttna.
  • En fara för omgivningen. Exempelvis kraftigt lutande träd över gångstråk, där grenar kan falla ner på grund av snötryck eller blåst. Piteå församling är mån om att träd varken ska skada kyrkogårdens besökare eller personal.

Församlingen värnar om att upprätthålla miljön på kyrkogårdarna och återplanterar kontinuerligt träd efter att trädfällning gjorts.