Piteå församling satsar på klimatsmarta lösningar

Nyhet Publicerad Ändrad

Jordens framtid är viktig. Det tycker Piteå församling som gör en medveten satsning på miljö och hållbarhet genom att installera två elbilsladdare. Laddarna finns utanför Margretelund i Öjebyn och utanför Kyrkcenter i stan.

Piteå församling har nyligen köpt två elbilsladdare och en solcellsanläggning av PiteEnergi. Laddarna är installerade och redo att inledningsvis tas i bruk för alla som kör el- och laddhybridbilar. Satsningen går i linje med församlingens långsiktiga arbete för miljön. För närvarande installeras även solcellsanläggningen på taket till församlingsgården Margretelund.

Kyrkoherde Mats Björk menar att församlingen vill vara en del av en hållbar riktning genom att söka klimatsmarta lösningar.
– Genom bättre laddningsmöjligheter i anslutning till våra kyrkor och församlingshem blir elbilarna ett alternativ när vi i framtiden behöver byta ut våra gamla fordon. Att vi på sikt även laddar bilarna av vår egen solenergi känns helt rätt, säger han.

Piteå församlings tankar om hållbarhet handlar bland annat om hur församlingen bygger, renoverar och sköter kyrkogårdarna till vilket kaffe som serveras efter gudstjänsten.
– Vi har en lång resa att göra och vi behöver lära oss att tänka hållbart i alla verksamheter. Det hjälper inte med att bara ta fram policydokument eller handlingsplaner, dessa måste också bli levande så att ett hållbart arbetssätt blir naturligt och självklart. Vi har ett ansvar att vårda det vi fått att förvalta av Skaparen, och i detta önskar jag att vi som församling ska ligga i framkant.

Att använda elbilsladdarna är kostnadsfritt.

Foto: Lennart Viklund

Elbilsladdaren utanför Margretelund på Affärsgatan 17 i Öjebyn.

Bilden nedan visar fyra olika kontakter som kan förekomma på en elbil.
Elbilsladdarna utanför Margretelund och Kyrkcenter fungerar inte för TYP 1,
men däremot för övriga kontakter som anges på bilden.