Bild på biskop Åsa Nyström.
Foto: Emma Berkman

Nya direktiv för hösten i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

Efter samtal mellan biskop Åsa och de ansvariga smittskyddsläkarna i Västerbotten och Norrbotten, Therese Thunberg och Anders Nystedt, har nya förhållningssätt för ”det nya normala” tagits fram för församlingarna i Svenska kyrkan.

– Vi gläds över att smittläget för närvarande är så pass stabilt i både Västerbotten och Norrbotten att vi med bibehållen försiktighet och genomtänkta steg framåt kan vi fortsätta att utveckla församlingslivet, säger biskop Åsa Nyström.

En huvudfråga i dessa samtal var hur Svenska kyrkan ska förhålla sig till att personer i riskgrupper helst ska avstå från sociala kontakter.
– Många av de äldre är så friska och rörliga att de brukar delta i gudstjänster och verksamheter, och de har levt en stor del av sitt liv i kyrkan. Därför ville jag särskilt fråga smittskyddsläkarna om, och i så fall hur, vi kan välkomna dessa personer i riskgrupper och 70+ tillbaka församlingslivet, säger biskop Åsa Nyström.

Smittskyddsläkarna ansåg att personer över 70 år och riskgrupper är välkomna till gudstjänster, konserter och andakter i kyrkor där det är möjligt att hålla 2-metersgräns mellan varje hushåll. Helst ska särskilda gudstjänster ordnas för riskgrupper, eftersom det är mindre lämpligt att de samlas med blandade åldrar. Gränsen med max 50 personer i lokalen kvarstår.
– Vi är glada över att få välkomna 70+ och riskgrupper till våra gudstjänster och att jag hoppas att vi alla hjälps åt med avstånd och de övriga rekommendationerna så att alla kan känna sig trygga, säger Anna Andersson, kyrkoherde i Hortlax församling.
– Vi ska tänka på att avstå från att hänga upp ytterkläder i en foajé, samt gärna ha en värd på plats när människor kommer som visar på handsprit samt hur vi sitter och håller distans, säger biskop Åsa.

Verksamhet i församlingsgården kan också vara möjlig, om det handlar om mindre samlingar och gruppen är liten. Rummet behöver vara tillräckligt stort, och med möblering görs det tydligt hur det går att sitta med avstånd. Den efterfrågade körsången var en annan viktig fundering för biskop Åsa.
– Smittskyddsläkarnas svar var att hålla körsången levande genom de riktlinjer som folkhälsomyndigheten gett, och låta körsångarna öva i de stora kyrkorummen, säger biskop Åsa.

En tydlig hälsning från smittskyddsläkarna var att det är av stor vikt att verksamheten för barn och unga (0-18 år) får fortsätta.
– Vi känner stor glädje över att få möta barn och unga nu när höstterminen startar igen. Alla ska känna sig trygga med att våra medarbetare följer de restriktioner som FHM ger, säger kyrkoherde Anna Andersson.

Riktlinjerna är att alla tvättar händerna när de kommer, att verksamheten är ute så mycket som är rimligt och att det resoneras med de något äldre barnen om hur vi skyddar varandra.
– Det vi vet nu, säger smittskyddsläkarna, är att det är personer från tjugoårsåldern som driver smittan vidare, säger biskop Åsa Nyström.