Foto: Sara Andersson

Nu öppnar härbärget i Piteå

Nyhet Publicerad Ändrad

Samarbetet mellan kyrkorna i Piteå och Piteå kommun kring ett natthärbärge fortsätter då kommunstyrelsen idag beslutat att godkänna samverkansöverenskommelsen kring att öppna härbärge på Strömgården.

Även i vinter kommer ett natthärbärge öppnas med övernattningsmöjlighet under årets kallaste månader. Härbärget öppnas på Strömgården, våning 4. Lokalen består av åtta befintliga lägenheter vilka är anpassade för och använts som bostäder, vilket innebär att installationskostnaderna blir låga. Lokalerna är lämpliga för ett härbärge då duschmöjlighet, toaletter och enskilda personalutrymmen finns. Härbärget kommer att vara öppet under perioden 1 december 2017 till 31 mars 2018.

– Det känns glädjande att Piteå kommun och kyrkorna i Piteå återigen har slutit en överenskommelse kring ett härbärge. Att vi tillsammans får möta behov hos människor i hemlöshet känns hoppfullt för framtiden, säger Linda Jele, Piteå församling. 

Leif Wikman, Piteå kommun, Linda Jele, Piteå församling, Mattias Olofsson, EFS och Johan Blomqvist, PKR var idag glada då kommunstyrelsen beslutat att godkänna samverkansöverenskommelsen kring härbärget i Piteå. Foto: Sara Andersson

Samverkansöverenskommelsen innebär att Piteå kommun avsätter upp till 275 000 kr för drift av härbärge. Piteå kommuns bidrag fördelas till hälften för hyreskostnader, kostnader för bevakning och installationskostnader inför driftstart och andra hälften som driftbidrag för själva verksamheten. Piteå församlings kyrkoråd har beslutat att tillskjuta lika stort bidrag som Piteå kommun ger. Resterande andel räknar församlingen ska kunna täckas av andra församlingar, bidrag och sponsring.

– Vår ambition har varit att kunna etablera samverkan med andra aktörer i samhället för att kunna erbjuda tjänster som inte primärt behöver bedrivas i kommunal regi. Därför är det spännande med Piteå församlings engagemang och vilja att driva och utveckla tanken med härbärge, säger Leif Wikman, Piteå kommun.

Närmast ska samverkansöverenskommelsen nu skrivas under av alla parter. Sökande efter personal och volontärer till härbärget inleds och förberedelser i lokalerna påbörjas för att kunna stå färdigt till 1 december.

Ett Öppet hus planeras den 1 december mellan kl. 13.00–15.00  där alla som är nyfiken på lokalerna och hur arbetet praktiskt fungerar på härbärget är välkomna!