Terese först ut i "Möte Med Människor"

Nyhet Publicerad Ändrad

Terese Lindbäck delar med sig av sin berättelse om att pilgrimsvandra 80 mil till Santiago de Compostela. Välkommen till EFS-kyrkan i Piteå tisdag 7/2.

Träffar med föredrag utifrån olika teman.  Allsång och musik, fika och andakt. 
Första tisdagen varje månad kl 13.00 med start 7 februari. Plats: Efs-kyrkan i Piteå, Malmgatan 5.

Vårens träffar med Möte Med Människor

7 februari - Livets vandring

Terese Lindbäck berättar och visar bilder från sin 80 mil långa pilgrimsvandring till Santiago de Compostela. Plats: Efs-kyrkan Malmagatan 5.

7 mars - Norrmalm i ord och bild - trons fäste och syndens näste

Morgan Stenberg berättar och visar historiska bilder från Norrmalm och området runt Piteå kyrka. Plats: Efs-kyrkan Malmagatan 5.

4 april - Att mötas i det svåra

Personal från sjukhuskyrkan delar med sig av sina erfarenheter och tankar om att möta människor i utsatta situationer som går igenom svårigheter. Plats: Efs-kyrkan Malmagatan 5.

2 maj - Allsångskonsert med Sångträffen

Kom och lyssna på och sjung vårens och sommarens sånger med kören Sångträffen! Obs: Plats: Piteå kyrka