#metoo

Nyhet Publicerad Ändrad

Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier? Har debatten kring #metoo rört upp smärtsamma minnen? Vi har utbildade präster och diakoner, med tystnadsplikt.

Någon att prata med

Våra präster och diakoner är utbildade i att ha samtal. Och de har tystnadsplikt. 

Policy - kränkande särbehandling

Piteå församling tar som arbetsgivare avstånd från all form av kränkande behandling. Kränkande beteende eller bemötande kan aldrig accepteras oavsett vem det gäller eller vem som drabbas. Grunden för vår människosyn är respekt för varje människas unika och lika värde. Vårt mål är att ingen ska behöva uppleva kränkande särbehandling på vår arbetsplats.

   Du kan också ringa och prata med jourhavande präst som finns via telefon eller via e-post och chatt. 

   En manlig präst pratar i mobiltelefon.

   Jourhavande präst

   Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

   En skugga på en tegelvägg av någon som skriver på sin mobiltelefon.

   Stöd efter sexuella övergrepp

   Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. De finns över hela landet.