Foto: Magnus Borg

Kyrkoherdemottagning 10 oktober

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndag 10 oktober var det äntligen dags att i högmässan officiellt ta emot Richard Asplund som kyrkoherde i Piteå församling.

På grund av Corona-pandemin har kyrkoherdemottagningen fått skjutas upp flera gånger. Nu när restriktionerna i samhället äntligen har lättat kunde Richard Asplund välkomnas som kyrkoherde.

Denna söndag var det också tacksägelsedag med tema ”lovsång”.

Anna-Karin Jonsson, biträdande kyrkoherde, inledde högmässan med att hälsa de cirka 120 besökarna välkomna. Därefter tog kyrkorådets ordförande, Sven Ivar Lidström, vid och läste en kungörelse från Luleå stifts biskop, Åsa Nyström. Kungörelsen fastställer just Richard Asplund som kyrkoherde i Piteå församling.
I högmässans inledande del deltog även kyrkofullmäktiges ordförande, Peter Roslund, kontraktsprost Anna Andersson och Ola Marklund, präst i Piteå församling och medlem i styrelsen för Piteå kristna råd (PKR).

Under högmässan fick Richard Asplund ta emot välsignelse från alla tjänstgörande i gudstjänsten.

Richard Asplund betygade inför alla kyrkobesökare sin vilja att utföra tjänsten som kyrkoherde, och höll en predikan om tacksamhetens kraft.

Högmässan fick en extra festlig prägel med mycket körsång. Öjeby kyrkokör sjöng flera stycken, klart och vackert, under ledning av kyrkomusiker Lars Nilsson. Han bjöd även på ett nyskapande preludium när han inledde psalm 706 med vinjettmusiken från Super Mario Bros.

I högmässan medverkade även kyrkvärdar och volontärer.

Efter högmässan stannade cirka 50 besökare kvar i Margretelund för kaffe och tårta. Förtroendevalda i församlingen ordnade med serveringen.

Under fikat fick kyrkoherden ta emot lyckönskningar, tal och presenter. Bland annat höll ordförande för Svenska kyrkans Unga i Piteå församling ett tal. Ola Marklund, som företrädde styrelsen från Piteå kristna råd, överräckte en present från den ekumeniska föreningen.

Biträdande kyrkoherde, Anna-Karin Jonsson, hälsade Richard Asplund varmt välkommen från hela kollegiet. Kyrkorådets ordförande, Sven Ivar Lidström, berättade om kyrkorådets arbete under pandemin men också om den glädje kyrkorådet kände över rekryteringen av kyrkoherdetjänsten.
Anna Andersson, kontraktsprost för Pite kontrakt och kyrkoherde i Hortlax församling, berättade om den samverkan som sker inom kommunen mellan församlingarna.

Richard Asplund avrundade kyrkkaffet med att tacka för alla lyckönskningar.

öjeby kyrkokör

Öjeby kyrkokör framförde dessa sånger under högmässan:

  • Lova Herren sol och måne. (Mogens Jensen)
  • Herren vår Gud. (Arrangemang Patrick. Wingrad)
  • Se på din värld. (John Rutter)
  • Ubi Caritas. (Jens Bragdell-Eriksson)
  • My peace I leave you. (Svein Möller)
  • Gloria ur Nidaros Jazz Mass. (Bob Chilcott)