Skissbild på Kyrkcenter nya huvudentré
Foto: Illustration Norconsult Ab

Kyrkcenter för framtiden

Nyhet Publicerad Ändrad

Piteå församling har fått ett positivt besked på bygglovsansökan för Kyrkcenter. Församlingen går nu vidare med anbudsförfrågan. Planen är att till sommaren starta bygget av ett mer tillgängligt Kyrkcenter med fler mötesplatser.

Vill ni vara med i upphandlingen? Anbudstiden är förlängd till 2022-06-03, se längst ned på sidan eller klicka här.

- Vi vill skapa tillgängliga och flexibla lokaler för vår verksamhet och särskilt för barn- och ungdomsverksamheten. Det byggs också en ny huvudentré vänd mot stan, säger Richard Asplund, kyrkoherde i Piteå församling.

Mitt i centrala Piteå, på Nygatan 23 ligger Kyrkcenter, en av Piteå församlings fastigheter. Ett okänt hus för somliga pitebor och för andra en välkänd, välbesökt mötesplats för bland annat minnesstunder, barnverksamhet, körövning och samtal. På senare år har församlingens behov av lokaler ökat och när en upprustning av Kyrkcenter började planeras föddes idén att utveckla fastigheten med en tillbyggnad.
Då fastigheten är från 70-talet innebär upprustningen bland annat att energieffektivisera ventilation, värme och belysning. Tillbyggnaden skapar möjlighet att vända ”ansiktet mot stan”, lyfta fram barn- och ungdomsverksamheten och skapa lättillgängliga entréer.

- Idag har föräldrar med barnvagn inte möjlighet att använda vissa ingångar vilket behöver åtgärdas, säger Marika Berglund, fastighets- och kyrkogårdschef. Kyrkcenter ska vara lättillgängligt för alla, oavsett om besökare kommer med rullator, rullstol eller barnvagn.

Kyrkcenter mot Sundsgatan. Foto: Sara Andersson
Kyrkcenter entré till barn och ungdomsverksamhet
Illustration över ombyggnationen med egen entré för barn och ungdomsverksamhet. Foto: Illustration Norconsult Ab

Piteå församling vill möta de behov piteborna har vilket påverkar den verksamhet församlingen bedriver.

- Vi behöver därför flexibla lokaler som lätt kan ställas om för olika behov och verksamheter, nu och i framtiden, berättar Richard Asplund.

Bygget kommer att finansieras med församlingens egna tillgängliga medel. Förhoppningen är att byggstart kan ske under sommaren 2022.

Förlängd anbudstid!

Piteå församling planerar om- och tillbyggnad av Kyrkcenter med start hösten 2022, färdigställande 2023-08-30. Anbudstid förlängd till 2022-06-03.