Bild från Storgatan i Piteå, på lokalen/fasaden till den nya verksamheten Kompassen.
Foto: Foto: Helene Markström

Kommun och kyrka fördjupar sitt samarbete i ny verksamhet

Nyhet Publicerad

Piteå församling och socialtjänsten i Piteå kommun utökar sitt samarbete för människor som lever i en utsatt situation. På måndag öppnar en ny verksamhet – Kompassen – i Ernst Träffpunkts tidigare lokaler på Storgatan.

Den nya verksamheten är en vidareutveckling av arbetet med Öppen gemenskap som drivits i samverkan mellan kommun och församling under förra hösten och vintern.

– Öppen gemenskap har fyllt en viktig funktion och på kort tid lyckats fånga upp nya målgrupper och varit en uppskattad mötesplats. Men vi visste att vi behövde söka ny lokal och i den nya verksamheten blir den vägledande rollen mer tydlig, säger Gunilla Granqvist, enhetschef Individ och familjeomsorgen, Socialtjänsten i Piteå kommun.

Samtal, kaffe och vägledning

Kompassen är tänkt att vara en vänlig mötesplats att landa på för de som behöver bryta mönster av ensamhet och komma förbi för att dricka kaffe och prata en stund. Verksamheten kan också fungera som stöd för mer akuta situationer i människors liv där behov och riktning kan förändras snabbt -oavsett om svårigheterna är kopplade till bostadslöshet, psykisk ohälsa, missbruk eller andra orsaker. Till Kompassen är alla välkomna, precis som de är. Fika och lättare förtäring kommer finnas att köpa till självkostnadspris.

Terese Lindbäck är verksamhetsledare för Kompassen och blivande diakon:

– Jag ser fram emot att få öppna och hoppas på att många som behöver oss ska hitta hit. Vår roll handlar mycket om att lyssna och guida, att hitta vägar och stöd till självhjälp. Vi kan gå vid sidan och följa med en bit på den andres livsväg, men var och en är expert på sitt eget liv.

Den vägledande rollen kommer både kunna öppna dörrar till kyrkans och kommunens verksamheter men också till föreningar, regionen och självhjälpsgrupper.

– Inom kyrkan finns väluppbyggda verksamheter som Vägen vidare och St. Mary i Öjebyn. Kompassens verksamhet kommer likt dessa att utgå från individens behov och stödet som behövs kommer därför att variera. Alla människor är välkomna hit, säger Karin Lundberg, diakon och verksamhetschef, Piteå församling, Svenska kyrkan.

Kompassen kommer drivas i projektform med finansiering året ut och hela 2021. Piteå kommun står för lokalkostnaden, en anställd medarbetare och ytterligare 260 000 kr avsatt för personella resurser. Svenska kyrkan går in med samma summa, 260 000 kr, för att tillsammans finansiera verksamhetsledarens tjänst och övriga verksamhetskostnader.

Välkommen till Kompassen

Kompassen är en mötesplats för dig som lever i en utsatt situation och behöver ett vänligt ställe att landa på.