Foto: True North /Ikon

Tack för ditt bidrag till Julinsamlingen

Nyhet Publicerad

Tack vara dig blev resultatet 92 300 insamlade kronor under Julkampanjen. Gåvor som omsätts i Act Svenska kyrkans insatser för allas rätt till ett värdigt liv.

Tack för ditt bidrag till församlingens internationella arbete. Julinsamlingen 2022 lyfte kampen mot skadliga traditioner så som tvångsäktenskap och könsstympning under namnet ”Bryt en tradition”.

Din gåva bidrog till att Piteå församling samlade in 92 300 kr kronor till förmån för Act Svenska kyrkan. Totalt samlades 52,9 miljoner in.

Vi anordnade Lucia-tåg, julkonserter med våra körer, kollekt och internationella gruppen har sålt ljuspaket i våra kyrkor och på kyrkmarknaden.

Act Svenska kyrkan har under 2022 genomfört katastrofinsatser i 22 länder och långsiktigt utvecklingsarbete i 27 länder. Tack för gåvor och engagemang i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Tillsammans med kyrkor och partnerorganisationer över hela världen gör vi skillnad – varje dag, året runt. Vi stöttar medmänniskor som lever i stor utsatthet, beslutsfattare, myndigheter och övriga civilsamhället att skapa långsiktig förändring i sina samhällen.

Act Svenska kyrkan genomför årligen tre större kampanjer för att uppmärksamma det internationella arbetet och samla in pengar till verksamheten.

Fasteaktion 2023

Den 19 februari på fastlagsöndagen startar årets fasteaktion ”Dela lika under samma himmel”.

Världen står inför en global hungerkris. Det finns tillräckligt mycket resurser globalt för att lösa hungerkrisen, ändå är världen hungrigare än någonsin. Problemet är en fördelningsfråga, vi delar inte lika på makt och resurser.

”Vårt dagliga bröd” är både ett av människans mest grundläggande behov och en mänsklig rättighet. Människor som är undernärda blir oftare sjuka, har svårt att följa utbildningar och hela samhällets ekonomi hämmas. Och omvänt – människor som kan äta sig mätta blir friskare och kan både förbättra sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. 

Att dela bröd och att i ord och handling verka för att alla människor ska kunna leva ett värdigt liv utan hunger, har från första stund varit en del av kyrkans uppdrag. 

Årets fasteaktion bidrar till en mer rättvis värld. I en tid där människor tvingas fly från sina hem och alltför få kan äta sig mätta vill vi vara med och bryta den negativa utvecklingen. 

Gåvorna som samlas in under fastekampanjen används där behoven är som störst. 

Internationella gruppen 

Församlingens internationella grupp arbetar med att sprida kunskap och samla in pengar till Act Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet.             

Gruppen består av medarbetare och frivilligt engagerade. Vill du vara med? Hör av dig!

 

Insatser under året gav resultat

Act Svenska kyrkan har under 2023 genomfört katastrofinsatser i 21 länder och långsiktigt utvecklingsarbete i 25 länder. Läs om hur gåvor och engagemang gjort skillnad i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Dela lika och rädda liv

Var tionde människa saknar sitt dagliga bröd trots att det produceras tillräckligt med mat i världen. Du kan vara med och förändra det.

Internationella gruppen

I Piteå församling finns en internationell grupp. Den vill sprida kunskap och väcka engagemang för vad som händer runtom i världen. Vi är en del av den världsvida kyrkan.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem