Foto: Kurt Pedersen

Historiskt fynd vid Öjeby kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

En häll daterat till mitten av 1600-talet grävdes under tisdagen upp utanför Öjeby kyrka. Obs! Armeringsjärnen som sticker ut från stenen är bortplockade så att ingen ska skada sig.

I fjol restaurerade Leif Lindell, på uppdrag av Piteå församling, några gravstenar runt Piteå kyrka och Öjeby kyrka. Vid restaurering av en gravsten, tillhörande Överstelöjtnant Carl Lychon 1776-1826, hittades ett underliggande fundament som lyftes upp ur jorden.

Under fundamentet gjordes ett fynd. Det visade sig att själva fundamentet vilade på en häll. Med tillstånd från Länsstyrelsen har nu hällen lyfts upp och Mattias Burman, Stifts-antikvarie vid Svenska kyrkan, Luleå Stift daterar hällen till mitten på 1600-talet. Drygt 420 år gammal.

- Sannolikt har den legat inne kyrkan, men blivit utbytt då människor har gått på den och nött bort texten på högra halvan. Den är nu placerat mot klocktornet vid Öjeby kyrka till allmän beskådning, berättar Kurt Pedersen, kyrkogårds- och fastighetschef i Piteå församling.

Närvarande vid grävningen

Kurt Pedersen, kyrkogårds- och fastighetschef, Piteå församling
Mattias Brandell, kyrkogårdsförman, Piteå församling
Mattias Burman, stiftsantikvarie, Luleå stift

Obs! Armeringsjärnen som sticker ut från stenen är bortplockade så att ingen ska skada sig.

Bilder från arbetet: