Foto: Kurt Pedersen

Historisk stenhäll står kvar vid klocktornet

Nyhet Publicerad

En stenhäll daterad till mitten av 1600-talet grävdes förra året upp utanför Öjeby kyrka. Tills vidare får stenhällen stå lutad mot klocktornet.

Sedan stenhällen lyftes upp ur marken sommaren 2020 har den stått lutad mot klocktornets västra vägg. Och där blir den kvar tills vidare. 
– Det finns ett stort mervärde med att ha stenhällen synlig. Den bör klara sig bra i upprätt läge utomhus så att den får torka upp ordentligt, säger Mattias Burman, stiftsantikvarie.
Han berättar att liknande placeringar har gjorts i Råneå, där stående hällar har klarat sig bra i närmare 100 år utan större skador.

För Piteå församling är det förstås också viktigt att stenhällen är synlig för intresserade, eftersom den utgör en viktig del av kyrkans och kyrkogårdens historia.

Om större sprickor och skador skulle uppstå i stenhällen kommer den att placeras under tak. 

Vid snöskottning tas givetvis hänsyn till stenens placering.

Obs! Armeringsjärnen som sticker ut från stenen är bortplockade så att ingen ska skada sig.

Bakgrund

Under 2019 restaurerades några gravstenar runt Piteå kyrka och Öjeby kyrka. Vid restaurering av en gravsten utanför Öjeby kyrka, hittades ett underliggande fundament. Under fundamentet gjordes ett fynd, en häll som fundamentet vilade på. Med tillstånd från Länsstyrelsen i Norrbotten lyftes stenhällen upp ur marken i juni 2020.

Mattias Burman, stiftsantikvarie vid Luleå stift, identifierade hällen som tillhörande K.h Olaus Graan -en mer betydande man som bland annat medverkade till stadsflytten från Öjebyn till Häggholmen.

Tidigare publicerat:

Historiskt fynd vid Öjeby kyrka

En häll daterat till mitten av 1600-talet grävdes under tisdagen upp utanför Öjeby kyrka. Obs! Armeringsjärnen som sticker ut från stenen är bortplockade så att ingen ska skada sig.