Foto: Shutterstock

Härbärget har nu stängt

Nyhet Publicerad

Perioden för natthärbärget på Strömgården är nu avslutad. Tillsammans har kyrkorna i Piteå via Piteå Kristna Råd och Piteå kommun drivit härbärge under perioden 1 december 2017 till 29 mars 2018.

Under hela den planerade perioden, vinterns kallaste månader, har ett natthärbärge varit öppet i Piteå. Anna-Sara Brännström, projektledare för härbärget summerar perioden.  

- Vi kan konstatera att härbärget är väldigt uppskattat och har varit näst intill fullbelagt alla nätter. Det har varit många engagerade volontärer som gjort en fin insats och vi är väldigt glada för att samarbetet med kommunen fungerat så bra.     

Engagemanget har även märkts bland Piteås företagare som bidragit med ekonomiska bidrag, bröd och hantering av biljettförsäljning.

- Närmast väntar en utvärderingsperiod med alla inblandade men redan nu kan vi se att det inte är rimligt att driva ett härbärge kommande vinter med de förutsättningar som varit, säger Mats Björk, kyrkoherde i Piteå församling.

Då den faktiska kostnaden högre än planerat för både Piteå församling och Piteå kommun behöver en utvärdering göras kring behov och förutsättningar. Utvärderingen blir avgörande för hur fortsatt arbete för hemlösa i Piteå kommun ska se ut i framtiden.   

- Det har varit lätt att arbeta med Piteå församling som tagit ett stort och viktigt samhällsansvar. Lokalerna har varit mycket lämpliga för ändamålet och förhoppningen är naturligtvis att hitta vägar för ett fortsatt samarbete i någon form för en fortsatt drift av härbärget. Under vilka förutsättningar som det kommer att kunna ske blir så småningom ett politiskt ställningstagande, säger Leif Wikman kommunledningsförvaltningen. 

Härbärget tvingades stänga två veckor i förväg då man upptäckt vägglöss i lokalerna. Genom att öppna en värmestuga på Kyrkcenter kunde man erbjuda tak över huvudet nattetid perioden ut. En kontroll har genomförts och inga spår av vägglöss hittades på Kyrkcenter.