Grattis till vinnaren i Piteå församling 10 år!

Nyhet Publicerad

Tävling är avgjord och vinnare blev Sigurd Jonsson! Grattis - du har vunnit en goodie-bag. Ingen hade alla rätt men Sigurd hade flest rätt! Här nedan finns de rätta svaren på frågorna.

Coronatid - Församlingen kommer att kontakta vinnaren för att höra hur vi ska leverera vinsten.

testa dina kunskaper om piteå församling!

Det har gått 10 år sedan Piteå landsförsamling och Piteå stadsförsamling gick samman och bildade Piteå församling. Mycket har hänt under åren. Har du följt med? Här nedan finns svaret på frågorna: 

1) Vad hette den första Kyrkoherden i Piteå församling?

 Stieg Berggren
 Maria Berg - rätt svar! 
 Peder Jonsson

2) Vilket år tillträdde Mats Björk som kyrkoherde?

 2015 - rätt svar!
 2014
 2017

3) Under vilka år renoverades Öjeby kyrka senast?

 2014-2015
 2015-2016 - rätt svar!
 2016-2017

4) Barn kan gå på äventyrsjakt i kyrkstaden för att hjälpa en figur, vad heter figuren?

 Bulan
 Kulan
 Smulan - rätt svar!

5) 2016 blev en av församlingens medarbetare Årets Pitebo, vad heter personen?

 Lars Dahlbäck
 Helén Lindbäck
 Anna-Stina Eriksson - rätt svar!

6) Vad heter gården där församlingen var med och startade Piteås första natthärbärge?

 Gammelgården
 Strömgården
 Blomska gården - rätt svar!

7) Mary i verksamheten S:t Mary i Öjeby kyrkstad står för fyra ledord, vilka?

 Meningsfullhet/Attityd/Rehabilitering/Yrkesstolthet
 Meningsfullhet/Arbetsgemenskap/Rehabilitering/Yrkesstolthet - rätt svar!
 Meningsfullhet/Arbetsgemenskap/Rehabilitering/Ytlighet

8) Församlingen kör runt i en el-hybridbil med en slogan. Hur lyder slogan?

 Härlig är jorden därför kör vi bil.
 Härlig är jorden därför kör vi el-hybrid. - rätt svar!
 Den blomstertid nu kommer.

9) Församlingen startade en tidning samma år som sammanslagningen, vad heter den?

 Gloria - rätt svar!
 Gabriel
 Goliat

10) Församlingen har varit särskilt engagerad 2017-2019 ute på Pite Havsbad. Varför?

 Asylsökande - rätt svar!
 Hemlösa turister
 Havsbadskyrkan

11) År 2016 var Piteå församling medarrangör i ett stort evenemang, vad var det?

 Kyrkmarknaden
 Skoter-SM
 SM-veckan - rätt svar!

12) En gång per år intar Piteå församling taket på Stadsberget, vad firar församlingen där?

 Midsommar
 Pingstdagen
 Gökotta - rätt svar!

13) Under många år har majoriteten av församlingens konfirmander rest på läger, vart?

 Östkusten
 Västkusten - rätt svar!
 Gotland

14) Vad heter församlingens kapell som ligger vid den västliga församlingsgränsen?

 Gråträsk kapell - rätt svar!
 Trons kapell
 Hoppets kapell

15) Piteå församling är en av aktörerna bakom en ny låt för Piteå tillsammans med bland annat Kust hotell och Piteå kommun. Vad heter låten?

 Min stad - rätt svar!
 Din stad
 Mitt Piteå