Foto: Shutterstock

Från härbärge till öppen gemenskap

Nyhet Publicerad

Socialtjänsten i Piteå kommun och Piteå församling har inlett ett utökat samarbete. En öppen gemenskap etableras under fyra dagar i veckan för de som söker samvaro, samtal, en bit mat eller behöver en dusch.

Piteå kommun och Piteå församling delar uppfattningen om att ett härbärge, i dess klassiska utformning, inte är den lösning som behövs i Piteå. Omfattningen av personer som är akut hemlösa, enligt socialstyrelsens definition, är tämligen låg till antalet. Ett härbärge ger heller inte den enskilde stöd för att ta sig vidare i sin situation. Tanken med den öppna gemenskapen är att den ska fungera som en lots till andra stödinsatser, inom exempelvis Socialtjänsten, om behov finns. Piteå församling kommer att utforma verksamhetens innehåll och stå för personalen. Piteå kommun står för lokalkostnaden på Prästgårdsgatan och bidrar ekonomiskt till personella resurser.

– Det känns riktigt bra att vi nu går in i ett utökat samarbete. Om vi ska klara välfärden är det viktigt att vi ökar vårt samarbete med andra aktörer. Det gäller också ett närmare samarbete med stödföreningar, näringsliv och andra förvaltningar. Vi behöver arbeta tillsammans för att minska utsattheten i Piteå, säger Tomas Backeström, avdelningschef, Socialtjänsten, Piteå kommun.

Ambitionen är att verksamheten ska vara inkluderande och tillgänglig för alla och erbjuda en neutral plats med möjlighet till samtal och vägledning.

– Samarbetet i den öppna gemenskapen gör att vi kan arbeta långsiktigt med bestående förändringar för människor. Det är oerhört värdefullt att vi får en närmare kontakt med socialtjänsten så vi tillsammans kan motverka utanförskap, säger Mats Björk, kyrkoherde vid Piteå församling.

I skrivande stund är det ännu inte bestämt vilka veckodagar och tider som gemenskapen kommer att hålla öppet.