Foto: Illustration Norconsult AB

Förlängd anbudstid!

Nyhet Publicerad Ändrad

Piteå församling planerar om- och tillbyggnad av Kyrkcenter med start hösten 2022, färdigställande 2023-08-30. Anbudstid förlängd till 2022-06-03.

Vill ni vara med i upphandlingen?

Anbudstiden är förlängd: sista inlämningsdag för anbud är 2022-06-03. 
Programhandlingar erhålls från Norconsult AB, Kajsa Pettersson 010-141 87 10, kajsa.pettersson@norconsult.com