Foto: Pensionatet

För dig som förlorat ett barn

Nyhet Publicerad

Kransbindning på Pensionatet - för dig som har förlorat ett barn. Torsdag 4 november kl. 18.00 på Pensionatet, Malmgatan 11. Anmälan senast tisdag 2 november.

Kransbindning på Pensionatet
- för dig som förlorat ett barn

torsdag 4 november kl. 18.00-21.00 (cirka),
malmgatan 11
anmälan senast tisdag 2 november

Piteå församling vill tillsammans med Pensionatet bjuda in dig som 
förlorat ett barn till en kväll där du får möta andra som också gått 
igenom samma förlust. Under kvällen finns möjlighet att binda en 
krans att dekorera gravplatsen med.

För att kunna beräkna material och fika vill vi att du anmäler dig via 
sms/telefon eller mail till Hanna Dahlbäck, 0911-27 41 27, 
072-539 39 06, hanna.dahlback@svenskakyrkan.se

Kostnad

200 kr/per person (inklusive material och fika).