Fettisdagsfest

Nyhet Publicerad Ändrad

Välkommen till Furubergskyrkan tisdag 9 februari kl. 18.00 på fest!

Sång av Barnkören och servering av semlor.
Insamling till EFS Mission - där det bäst behövs!

All verksamhet på Furubergskyrkan sker i samverkan med EFS Munksund.