Foto: Carina Engman

Fairtrade-diplomering

Nyhet Publicerad

I november diplomerades Piteå församling till Kyrka för Fairtrade, en ekumenisk diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. När man handlar Fairtrade bidrar man till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Diplomeringen Kyrka för Fairtrade uppmärksammades 17 november i gudstjänsten i Öjeby kyrka där kontraktsprost Anna Andersson överlämnade diplom till kyrkoherde Mats Björk och pedagog Sara Lind och berättade vad denna diplomering innebär:
– Som kyrka är vi kallade att älska vår nästa. Vi får vara med och bidra till en bättre värld. Genom diplomeringen avger ni ett löfte om att verka för och synliggöra arbetet, samverka med andra, medverka i styrgrupper och skapa debatt kring ämnet.
– Vi har lång väg kvar men jobbar vidare, tillsammans, sade kyrkoherde Mats Björk.

Sara Lind berättade om att Fairtradearbetet är ett pågående arbete i församlingen. Exempelvis serveras Fairtradekaffe i kyrkstadscaféet S:t Mary och församlingens internationella grupp arbetar för att sprida kunskap genom olika kampanjer.

Efter gudstjänsten serverades Fairtrade-märkt fika till alla gudstjänstbesökare.

Text: Carina Engman