Foto: Carina Engman

Du kan göra skillnad!

Nyhet Publicerad Ändrad

För att belysa det internationella engagemanget bjuder vi bland annat på intervjuer med volontärer och förslag på hur du kan bidra.

Just nu pågår fasteaktionen från Act Svenska kyrkan. I två intervjuer möter Emma Nilsson, diakoniassistent, och Carina Engman, pedagog, två volontärer från församlingens internationella grupp. Gruppen arbetar med stor glädje och kunskap för att samla in medel och för att sprida kunskap om hur det ser ut i olika delar av världen.

Om du vill vara med i internationella gruppen hittar du kontaktuppgifter längre ner på den här sidan.

Intervju med Britta Lysholm

Intervju med Britta Lind