Foto: Kristin Lidell/IKON

Coronavirus och Svenska kyrkans verksamhet

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Piteå församling tar frågan om smittspridning på största allvar, följer utvecklingen och kommer att utgå från allmänna råd från Svenska kyrkan på nationell nivå och Folkhälsomyndigheten rekommendationer.

Kyrkan är en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet. Samtidigt följer kyrkan noga Folkhälsomyndighetens anvisningar och anpassar verksamheten därefter. För Piteå församling innebär det att:

  • Gudstjänstfirandet fortsätter men nattvarden delas ut genom att brödet doppas i vinet och handhälsning undviks.
  • Då det finns särskilda riskgrupper som innefattar bland annat äldre ställs andakterna vid församlingens äldreboenden in. Detsamma gäller sångstunderna på Piteå sjukhus.

För att verka förebyggande och förhindra smittspridning har även ytterligare åtgärder tagits. De ska fungera som stöd för besökare, medarbetare och församlingsbor:

  • Om du har symtom, som förkylning, hosta eller motsvarande, bör du stanna hemma.
  • Var noga med god handhygien. Tvätta händerna noggrant och ofta, både före och efter olika aktiviteter, besök och annat.
  • Beakta riskerna och ta beslut om försiktighetsåtgärder där det behövs. Tänk särskilt på riskgrupperna!
    Riskgrupper innefattar äldre och personer som har andra underliggande sjukdomar.
  • Undvik handhälsning vid t.ex. gudstjänsterna, men även i andra sammanhang.

Har du frågor är du välkommen att ringa församlingen på 0911-27 40 80.
Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta vår chatt på nätet.

”Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden. Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa. Vi ber för alla som arbetar i vården. I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner.”
                                                             Bön av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift

här kan man få svar på frågor

Folkhälsomyndigheten – aktuell information om läget
Krisinformation.se – samlad information från olika myndigheter
Telefonnummer: 113 13 – nationellt informationsnummer om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.